MY CT vă recomandă citirea cu atenție a termenilor şi condiţiilor pentru folosirea în condiţii adecvate a site-ului. Vizitarea acestui site implică acceptarea termenilor şi condiţiilor de mai jos.


TERMENI ȘI CONDIŢII:


Prezentul document conținând termenii și condițiile de utilizare a site-ului www.myct.ro stabilește care sunt condițiile în care orice persoană poate vizita ori accesa site-ul myct.ro, ori poate utiliza în orice mod serviciile oferite prin intermediul site-ului.

Folosirea site-ului www.myct.ro presupune acceptărea de către utilizatori a tuturor termenilor şi condiţiilor precum şi a dreptului myct.ro de a efectua modificări asupra conţinutului site-ului fără vreo înștiinţare prealabilă.


Drepturile asupra conținutului Site-ului


Conținutul si design-ul acestui site sunt proprietatea myct.ro. Conţinutul acestui website (text, grafică, logo, iconuri, imagini) cade sub incidența dreptului de autor prevăzut de legea română. Dreptul de autor pentru materialele partenerilor şi colaboratorilor noştri le aparţine acestora iar materialele sunt reproduse cu acceptul lor.

Utilizatorii înțeleg și acceptă că Administratorul site-ului este exonerat de orice răspundere privind materialele, datele și informațiile, dar fără a se limita la acestea, preluate din orice surse terțe, inclusiv cele care au fost publicate având scopul și caracterul de "comunicate de presa" sau "advertoriale". Utilizatorii înțeleg și acceptă că toate informațiile, datele, materialele postate pe site au doar un caracter informativ și orientativ și că Administratorul site-ului nu poate fi tras la răspundere, în măsura maximă permisă de lege, pentru veridicitatea și validitatea conținutului site-ului preluat din orice surse terțe sau pentru orice efect juridic decurgând din utilizarea acestuia.


Utilizatorii se obligă să respecte toate drepturile de autor și drepturile conexe acestuia și orice alte drepturi de proprietate intelectuală pe care Adminstratorul site-ului și partenerii săi le dețin asupra/în legătură cu site-ul, Conținutul acestuia, Serviciul, orice modul sau componenentă a acestora sau în legătură cu utilizarea acestora. Utilizatorii înțeleg și acceptă că în cazul încălcării vreunei prevederi de mai sus în orice măsura, vor putea fi trași la răspundere față de autorii/proprietarii conținutului site-ului.

Conținutul site-ului, indiferent de zona în care se află în site și indiferent de tip, poate fi utilizat exclusiv în scopuri personale, definite potrivit prezentului document ca fiind scopuri pur necomerciale, fără nicio intenție directă ori indirectă privind obținerea de profituri sau câștiguri de orice fel dintr-o asemenea utilizare. Orice utilizare de conșinut de către terțe persoane în orice alte scopuri decat cele personale se poate face numai cu acordul scris, expres și prealabil al Administratorului site-ului.

Este interzisă copierea, preluarea, reproducerea, publicarea, transmiterea, vânzarea, distribuția totală sau parțială, integrală sau modificată a conținutului acestui site sau utilizarea oricărei părți a acestuia efectuate în orice alte scopuri decât cele personale; Administratorul site-ului iși rezervă dreptul de a acționa în instanță orice persoana și/sau entitate care încalcă în orice mod prevederile de mai sus.

Cererile de utilizare a conținutului site-ului în orice scopuri decât cele personale pot fi trimise prin modalitățile indicate la pagina de
contact a site-ului. În absența unui acord explicit care să prevadă alte condiții de preluare, informațiile publicate de myct.ro pot fi preluate doar in limita a 500 de caractere și cu citarea în lead a sursei cu link activ.

Orice persoană care expediază în orice mod informații ori materiale către site iși asumă obligația de a nu prejudicia în niciun mod drepturile de autor pe care o terță persoană le-ar putea invoca în legătură cu materialele și informațiile transmise în orice mod către site, iar persoanele care expediază în orice mod informații ori materiale înteleg și acceptă că încălcarea în orice mod a acestei obligații nu poate angaja în niciun mod răspunderea Administratorului site-ului, ci numai raspunderea persoanelor respective.


Utilizatorii care expediază în orice mod informații ori materiale către site sunt de acord să cedeze cu titlu neexclusiv, pe termen nelimitat și pe toate teritoriile, în momentul publicării/trimiterii acestora către Administratorul site-ului, toate drepturile de utilizare, adaptare, modificare și/sau retransmitere a conținutului cu care contribuie sau postează pe site. Administratorul site-ului nu poate fi considerat responsabil pentru eventualele prejudicii cauzate de conținutul postat pe site de catre orice persoană, indiferent din ce secțiune, serviciu sau facilitate face parte respectivul conținut.


Este strict interzisă postarea pe site a oricărui conținut, incluzând materiale, comentarii, imagini, secvențe video, dar fără a se limita la acestea, care au un limbaj obscen sau vulgar, sunt ilegale, defăimătoare, amenințătoare, abuzive, indecente, conțin mesaje rasiste, șoviniste ori care ar putea discrimina orice persoane în orice mod sau care ar incălca orice alte drepturi și libertati ale omului, potrivit legislației în vigoare.

Utilizatorii înteleg și acceptă că în cazul incălcarii în orice mod și în orice măsura a oricărora din prevederile Termenilor și condițiilor, Administratorul site-ului va putea opta în mod discreționar pentru suspendarea totală sau parțiala a accesului Utilizatorului la orice Serviciu al site-ului, ori pentru nepublicarea oricărui conținut expediat de Utilizator în vederea postării către site ori pentru modificarea în orice mod a unui asemenea conținut, pentru interzicerea definitiva a accesului la una sau mai multe dintre facilitățile oferite de site, fără niciun fel de atenționari sau notificări prealabile și fără a fi necesare orice alte formalități în acest sens.

Utilizatorii înteleg și acceptă că doar ei singuri răspund pentru orice materiale, date și informatii postate pe site indiferent de forma și partea in care apar (de exemplu comentarii, dar fără a se limita la acestea) și pentru orice efecte juridice și/sau comerciale derivând din acestea.

Legătura cu alte site-uri

Utilizatorii înteleg și acceptă că site-ul poate conține legături sau trimiteri către alte site-uri de internet, inclusiv site-uri personale (bloguri), site-urile furnizorilor de produse și/sau servicii către care trimit bannerele publicitare postate pe site ori microsite-uri publicitare, dar fără a se limita la acestea, care sunt conșiderate de Administratorul site-ului utile în legătură cu conținutul site-ului, dar care nu se află sub controlul sau indrumarea sa.

Administratorul site-ului este absolvit de orice răspundere în ceea ce privește conținutul sau opiniile exprimate pe toate site-urile de internet mai sus menționate, precum și corectitudinea și exactitatea acestora, iar Utilizatorii înțeleg și acceptă ca aceste site-uri de internet nu sunt monitorizate, controlate sau verificate în orice mod de către Administratorul site-ului. Includerea unei legături sau trimiteri către alte site-uri de internet nu implică aprobarea în vreun fel a acestora de către Administratorul site-ului. În momentul în care Utilizatorii accesează aceste site-uri de internet, ei o fac pe riscul lor, cunoscând că utilizarea serviciilor oferite de aceste site-uri este supusă condițiilor stabilite de administratorii acestor site-uri.Limitarea răspunderiiIn măsura maximă permisa de lege, Administratorul site-ului nu iși asumă obligația și nu garantează implicit sau expres pentru conținutul de orice fel al site-ului publicat de acesta, nici pentru întreg conținutul oferit de către terti prin intermediul site-ului. Administratorul site-ului va face toate eforturile rezonabile pentru a asigura acuratețea și încrederea în site și va incerca să corecteze erorile și omisiunile cât mai repede posibil.


În măsura maximă permisă de lege, Administratorul site-ului nu oferă niciun fel de garanții sau răspundere pentru conținutul site-ului și, în măsura maximă permisă de lege, nu poate fi făcut răspunzător pentru nicio pierdere sau prejudiciu ce ar putea rezulta din utilizarea oricărei părți, secvențe, modul al conținutului site-ului sau din imposibilitatea utilizării acestuia, indiferent de cauza acesteia ori din interpretarea eronata a oricăror prevederi ale conținutului site-ului.

Utilizatorii înțeleg și acceptă că furnizarea Serviciului poate fi afectată de anumite condiții obiective, precum și că orice servicii oferite prin intermediul site-ului sunt oferite potrivit principiului "așa cum sunt", "așa cum sunt disponibile", iar Utilizatorii folosesc aceste servicii pe riscul lor. În consecință, în măsura maximă permisă de lege, Administratorul site-ului nu poate fi tras la răspundere nici cu privire la orice informații și date din conținutul site-ului, inclusiv, dar nu numai cele privind textul, imaginile, secvențele video, avatarurile, blogurile sau orice altă activitate legată de utilizarea, precum și niciun alt efect juridic derivând din acestea.

Utilizatorii înțeleg și acceptă ca Administratorul site-ului este absolvit de orice răspundere în eventualitatea producerii oricărei opriri, întreruperi, ingreunări, disfuncționalități sau erori în funcționarea site-ului, în situatia unei erori tehnice de orice fel sau oricăror erori în furnizarea Serviciului, precum și în orice situatie în care nu ar dovedi cert că orice erori sau probleme de natură tehnică din cele menționate mai sus se datorează în mod direct și exclusiv culpei grave a Administratorului site-ului.


În mod expres, Utilizatorii înțeleg și acceptă că Administratorul site-ului este absolvit în măsura maximă permisă de lege de orice răspundere pentru orice fel de daune directe, indirecte, incluzând dar fără a se limita la pierderi de profit, vad comercial sau alte pierderi intangibile, rezultate din utilizarea Serviciului sau orice alt aspect în legatură cu Serviciul precum și din utilizarea conținutului site-ului în orice mod sau orice efecte juridice derivând din aceasta.Utilizatorii înțeleg și acceptă ca Administratorul site-ului este absolvit de orice răspundere pentru mesajele publicitare postate pe site sau prin intermediul Serviciului, precum și pentru bunurile sau serviciile furnizate de către autorii acestor mesaje publicitare.În cazurile de forță majoră și caz fortuit, Administratorul site-ului și/sau operatorii, directorii, angajatii, sucursalele, filialele și reprezentanții săi, sunt exonerați total de răspundere. Cazurile de forță majoră includ, dar nu se limiteaza la acestea, erori de funcționare ale echipamentului tehnic al Administratorului site-ului, lipsa funcționării conexiunii la internet, lipsa funcționării conexiunilor de telefon, virușii informatici, atacurile informatice de orice fel și interferarea cu programe informatice malițioase, accesul neautorizat în sistemele site-ului, erorile de operare, grevă etc.

Utilizatorii sunt de acord să apere și despăgubească integral pe Administratorul site-ului și/sau pe operatorii, directorii, angajații, sucursalele, filialele și reprezentanții săi de/și împotriva oricăror cereri, pretenții, acțiuni, impuneri, pierderi, daune, costuri, cheltuieli, judecăți, decizii, amenzi, regularizari sau alte obligații rezultate sau relaționate cu orice acțiune neautorizată a Utilizatorului în legatură cu utilizarea Serviciului și site-ului.


Aprobarea comentariilor


MYCT.ro își rezervă dreptul de a nu aproba sau de a dezactiva acele informatii sau comentarii trimise spre publicare sau publicate care contravin termenilor și condițiilor de utilizare, care sunt în afara subiectului articolului principal sau pe care le consideră, în mod unilateral, ca fiind ilegale, discriminatorii, injurioase, neadecvate sau dăunatoare, sub orice formă, propriei imagini, partenerilor sau terților.

Utilizatorul este singurul responsabil pentru conținutul mesajelor trimise spre publicare.

De asemenea, utilizatorul trebuie să înțeleagă că nu poate publica, transmite sau face referire către utilizatorii sau membrii MYCT.RO niciun fel de mesaj comercial nesolicitat, mesaje cu informații confidențiale, mesaje care contin viruși sau orice alte secvențe de cod care se dovedesc a fi distructive sau care pot întrerupe, elimina sau limita funcționalitatea myct.ro, mesaje de tip de "joc piramidal" sau orice altă activitate menită a înșela încrederea unor alte persoane ca și orice mesaje care conțin texte ilegale, imorale, injurioase, amenințătoare, abuzive, indecente, care încalcă în orice fel dreptul de proprietate intelectuală sau alte drepturi pe care le poate avea un terț.Legea aplicabilă. LitigiiDrepturile și obligatiile Utilizatorilor și ale Administratorului site-ului, prevăzute de Termeni și condiții, precum și toate efectele juridice pe care le produc Termenii și condițiile vor fi interpretate și guvernate în conformitate cu legea română în vigoare. Orice litigiu născut din sau în legătură cu Termenii și condițiile va fi soluționat pe cale amiabilă. În caz de imposibilitate de a ajunge la un acord, litigiul va fi solutionat de catre instanța judecătorească română competentă aflata în raza teritorială a municipiului Constanța.Modificarea Termenilor și condițiilorAdministratorul site-ului are dreptul de a modifica oricând și în orice mod oricare dintre prevederile din Termeni și condiții sau Termenii și condițiile în intregime, fără nicio notificare prealabilă și fără a fi obligat să indeplineasca vreo alta formalitate față de Utilizatori. Orice modificare va fi considerată ca fiind acceptată deplin și necondiționat de către oricare dintre Utilizatori prin simpla utilizare sau accesare a oricărei facilitați oferite de site sau de Serviciu ori prin accesarea site-ului, intervenite oricând după operarea modificării, iar neacceptărea oricărei modificări atrage obligația respectivului Utilizator de a inceta de îndată accesarea site-ului și/sau utilizarea în orice mod a Serviciului.
Cesiunea


Administratorul site-ului poate cesiona oricând către un terț drepturile și obligațiile izvorâte din prevederile acestor Termeni și condiții, inclusiv prin cesionarea către un terț a Contractului (Termeni și condiții), iar Utilizatorul consimte anticipat la această cesiune.


Echipa noastră va face tot posibilul ca toate neînţelegerile privind orice tip de dispută intre părţi să fie rezolvată pe cale amiabilă.